Internet zarada

Freelancer.com: Servis za digitalne honorarne poslove

Freelance je postala ustaljena fraza u govornom engleskom, a kod nas bi se mogla prevesti kao honorani poslovi. Predstavlja oblik organizacije poslovanja kada osoba (u ve?ini slu?ajeva individualno) oglašava neke usluge online ili traži sa ve? ponu?ene liste poslova svoj sljede?i projekat.

Jedan od takvih servisa je i Frelancer.com. Uspostavljen je 2009, godine u Sidneju (Australija) sa uredima diljem svijeta. Osnovna ideja iza ove web stranice je omogu?avanje kontakta izme?u onih kojima treba odraditi neki posao i izme?u freelancera koji se bave odre?enom vrstom posla ili ponudom usluga.

Od nedavno Freelancer.com nudi i vlastitu Androidu aplikaciju koju možete skinuti klikom na link ispod:

3

Nakon instalacije i pokretanja aplikacije potrebno je napraviti ra?un na freelance.com, tj. izvršiti registraciju.

Registrirati se je mogu?e i korištenjem Facebook naloga, što dosta olakšava proces. Nakon uspješne registracije možemo po?eti pretraživati ponude za poslove ili surfati po kategorijama tragaju?i za primamljivom poslovnom ponudom.

Nakon što u nekoj od kategorija ili upotrebom tražilice prona?emo odre?eni posao, imamo opis posla koji se nudi i ponude od drugih korisnika koji žele raditi ovaj posao, što možete vidjeti na sljede?im slikama:

Ukoliko smatrate da možete neki posao odraditi dovoljno je pritisnuti “Place bid” i možete konkurisati za vaš prvi freelance posao. Što se ti?e izbora poslova, ima za svakoga ponešto uklju?uju?i: dizajn vitizki, flyera, banera pa do kreiranja kompletnih web stranica.

Nasumični postovi

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Back to top button