Oglašavanje
Home Windows Kako obrisati viruse sa vašeg Windows računara | ITRevolucija

Kako obrisati viruse sa vašeg Windows računara | ITRevolucija

Oglašavanje

Da li vaš ra?unar radi sporije nego ina?e? Je li dobijate mnogo pop-up reklama? Da li ste imali neke ?udne probleme? Ako je tako, mogu?e je da je vaš ra?unar zaražen sa virusom, spywareom ili nekim drugim malwareom, ?ak i ako imate instaliran antivirus. Iako drugi problemi sa hardwareom mogu prouzrokovati sli?na nerviranja, najbolje je da provjerite da li vaš ra?unar ima virus. Pokazat ?emo vam kako obrisati viruse sa vašeg ra?unara i napraviti prevenciju.

Korak 1: Ulazak u Safe Mode

Prije nego što po?nete, potrebno je da diskonektujete vaš rau?nar sa interneta i ne koristite ga dok ne budete spremni da o?istite vaš PC. Ovo može sprije?iti širenje virusa i/ili curenje podataka.

Basic RGB

Ako mislite da je vaš ra?unar inficiran virusom, u?ite u Microsoft Safe Mode. U ovom na?inu rada se u?itavaju samo neophodni programi i servisi. Ako je bilo koji virus podešen da se automatski u?ita nakon podizanja sistema, na ovaj na?in se to sprije?ava. Ovo je veoma važno jer se fajlovi mogu lakše ukloniti jer nisu aktivni.

Ulazak u Safe Mode je relativno jednostavan proces ako je vaš sistem Windows 7 ili 8. Nažalost, Microsoft je malo zakomplikovao situaciju kad je u pitanju Windows 10. Kako bi ušli u Windows Safe Mode, kliknite na Start na Windowsu 10. Nakon toga kliknite na dugme za uklju?ivanje kao da ?ete restartovati ra?unar, ali ne nemojte ništa još kliknuti. Zatim pritisnite i držite Shift tipku na tastaturi i zatim kliknite Reboot. Pojavit ?e se ekran preko cijelog zaslona na kojem trebate kliknuti na Troubleshooting, pa Advance Options i onda Startup Settings. Na sljede?em prozoru kliknite Restart i pri?ekajte da se otvori novi. Sljede?e što ?ete vidjeti je meni sa numerisanim opcijama podizanja sistema. Odaberite broj 4., koji predstavlja Safe Mode. Imajte na umu da ako se želite spojiti na bilo koji online skener morate odabrati opciju 5, ta?nije Safe Mode with Networking.

Možda ?ete osjetiti da vaš ra?unar radi znatno brže u Safe Modeu. Ovo može biti znak da je vaš sistem zaražen, ili da imate puno programa koji se podižu sa sistemom. Ako je vaš ra?unar opremljen sa SSD-om onda je vjerovatno svakako brz. Pro?itajte naš ?lanak o najboljim SSD-ovima u ovom dijelu godine.

Korak 2: Brisanje privremenih fajlova

kako-obrisati-virus

Sada kada ste ušli u Safe Mode. trebate pokrenuti skeniranje za virusima. Ali prije nego što to u?inite, izbrišite vaše privremene fajlove. Na ovaj na?in se može ubrzati skeniranje virusa, osloboditi prostor na disku i ?ak obrisati neki virusi. Kako osloboditi memoriju na hard disku pro?itajte na ovom linku.

Korak 3: Preuzimanje programa za malware skeniranje

Sada ste spremni da saznate kako obrisati virus ili više njih. Sve što treba da uradite je da pokrenete malware skener. Na svu sre?u, ovo bi trebalo ukloniti ve?inu standardnih infekcija. Ako ve? imate antivirus instaliran na vašem ra?unaru, trebali bi koristiti neki drugi software na ovom koraku. Vaš trenutni antivirus možda nije sposoban da otkrije svaki malware. Zapamtite, nema tog antivirusa koji može otkriti 100% od milion tipova virusa i njihovih varijanti.

Postoje dva tipa antivirusnih programa. Vjerovatno ste upoznati sa trenutnim antivirusnim programima koji rade u pozadini i konstantno traže viruse. Druga opcija je skener na zahtjev, koji ?e traga za infekcijama samo onda kada ga pokrenete ru?no i napravite skeniranje. Trebali bi imati samo jedan trenutni antivirus instaliran, a skenera na zahtjev možete imati koliko god želite. Tako ako jedan od njih propusti nešto, drugi ?e to nadoknaditi.

Ako mislite da je vaš ra?unar zaražen, preporu?ujemo da obavite skeniranje na zahtjev, a zatim skeniranje sa klasi?nim antivirusnim programom.

Korak 4: Odradite skeniranje sa Malwarebytes programom

Zbog ilustrativnih ciljeva, opisat ?emo vam kako možete koristiti Malwarebytes skener na zahtjev. Za po?etak, preuzmite ga ovdje. Ako ste se diskonektovali sa interneta iz sigurnosnih razloga kad ste pomislili da ste možda zaraženi, konektujte se ponovo, preuzmite ga, instalirajte i ažurirajte. Nakon toga se diskonektujte sa interneta prije nego što zapo?nete skeniranje. Ako ne možete pristupiti internetu i ne možete preuzeti Malwarebytes na zaraženom ra?unaru, preuzmite ga na drugom. Spasite instalaciju na USB flash disk i stavite ga u inficirani ra?unar.

Nakon Malwarebytes preuzimanja, pokrenite instalacijski fajl i pratite upute. Nakon što se program otvori, zadržite zadanu opciju skeniranja (“Threat Scan”) i kliknite na Start Scan. Program bi trebao provjeriti ažuriranja prije skeniranje, tako da se pobrinite da ste ga ve? ažurirali prije nego što nastavite.

kako-obrisati-viruse

Iako nudi opciju prilago?enog skeniranja, Malwarebytes vam preporu?uje da obavite skeniranje prijetnji prvo. To skeniranje obi?no prona?e odmah sve infekcije u svakom slu?aju. U zavisnosti od vašeg ra?unara, brzo skeniranje može uzeti od 5 do 20 minuta, dok prilago?eno uzima oko 30 do 60 minuta i više.  Dok Malwarebytes vrši skeniranje, možete vidjeti koliko fajlova ili predmeta je software ve? skenira. Tako?er možete vidjeti i koliko tih fajlova se identifikuje virus ili zaraženim. Kako obrisati virus?

Ako Malwarebytes automatski nestane nakon što je po?eo skeniranje i ne?e se ponovo otvoriti, vjerovatno imate rootkit ili drugu dubinsku infekciju koja automatski ubuija skenere i tako preventira njihovo uklanjanje. Iako postoje neki trikovi pomo?u kojih možete zaobi?i ovu zlonamjernu tehniku, možda je ipak bolje da oborite sistem nakon spašavanja vaših dokumenata. Obaranje sistema sigurno u ve?ini slu?ajeva uzima manje vremena od pokušavanja pronalaska na?ina kako obrisati virus tog tipa.

Nakon što je skeniranje završeno, Malwarebytes ?e prikazati rezultate. Ako software tvrdi da je vaš ra?unar sada ?ist, ali ste vi i dalje skepti?ni, onda bi trebali odraditi prilago?eno Malwarebytes skeniranje. Ako nakon toga Malwarebytes prona?e odre?ene malware kliknite na Remove Selected. Ovo je solucija kako obrisati virus ili više njih. Malwarebytes ?e isto tako možda tražiti restartovanje ra?unara, kako bi se završio proces brisanja virusa. Restartujte vaš ra?unar.

kako-obrisati-virus-slika-4

Ako se vaši problemi nastave nakon skeniranja prijetnji i uklanjanja neželjenih fajlova, napravite potpuno skeniranje sa Malwarebytes i drugim skenerima koje smo spominjali. Ako su malware fajlovi nestali, odradite potpuno skeniranje sa vašim klasi?nim antivirusom da to potvrdite.

Korak 5: Popravite vaš web pretraživa?

Virusne infekcije mogu oštetiti sistemske Windows fajlove i poremetiti postavke. Uobi?ajena stvar koju virusi rade jeste da pokušavaju mijenjati vaše postavke web pretraživa?a. U ve?ini slu?ajeva mijenjaju po?etnu stranicu i na taj na?in prikazuju odre?ene oglase, sprije?avaju pretraživanje i op?enito smetaju.

Prije nego što pokrenete web pretraživa?, provjerite po?etnu stranicu i postavke povezivanja. Za Internet Explorerna Windowsu 10, desnim klikom kliknite na Start, odaberite Control Panel i zatim Internet Options. Prona?ite postavke za po?etnu stranicu u General kartici i potvrdite da po?etna stranica nije ista. Za Chrome, Firefox ili Edge, jednostavno oti?ite na postavke vašeg browsera i promijenite po?etnu stranicu.

Popravite vaš web pretraživa?

Korak 6: Vratite vaše datoteke ako je Windows ošte?en

Ako niste pronašli na?in kako obrisati virus, ili vaš Windows ne radi kako treba, možda ?ete morati oboriti sistem. Pro?itajte naš ?lanak kako instalirati Windows 7. Prije nego što izbrišete stvari sa hard diska, kopirajte sve vaše fajlove na eksterni ili na USB disk. Ako pregledavate email-ove preko programa (kao što je Outlook ili Windows Mail), pobrinite se da sa?uvate postavke i poruke. Tako?er bi trebali napraviti backup drivera sa programom kao što je Double Driver, kako ne bi morali poslije tražiti i preuzimati ispo?etka. Zapamtite, ne možete spasiti instalirane programe. Umjesto toga, morat ?ete ih ponovo instalirati sa diskova ili ih ponovo preuzeti.

Ako Windows ne radi kako treba i ne dozovoljava backup vaših podataka, morat ?ete kreirati i koristiti  Live CD kao što je Hiren BootCD (HBCD). Na taj na?in možete pristupiti vašim fajlovima.

Nakon što ste kopirali sve podatke, reinstalirajte Windows preko CD-a koji je došao sa vašim ra?unarom, ili preuzmite instalacijsku formu sa Microsofta. Za fabri?ko podizanja sistema uobi?ajeno morate pritisnuti odre?enu tipku tokom procesa kako bi mogli nastaviti. Vaš ra?unar bi vam trebao re?i koju tipku trebate pritisnuti u sljede?ih nekoliko sekundi nakon što ga uklju?ite. Ukoliko nema uputa na ekranu pogledajte upustvo, kontaktirajte proizvo?a?a ili Google.

Vodite ra?una da je vaš sistem uvijek ?ist

Uvijek se pobrinite da imate klasi?ni antivirusni program pokrenut na vašem ra?unaru. Tako?er, pobrinite se da je ažuriran sa najnovijim ažuriranjima. Ukoliko ne želite da trošite novac na godišnje pretplate, možete odabrati neke od mnogih besplatnih programa koji pružaju sli?nu zaštitu. Neki od njih su Avast, AVG, Panda ili Comodo. Možete pro?itati više o tome koji su najbolji antivirusni programi na našem ?lanku.

Osim instalacije tardicionalnog antivirusnog programa, možda bi trebali razmisliti o korištenju i besplatnog OpenDNS servisa. Na taj na?in možete blokirati opasne stranice. A ako imate strah od takvih stranica, bilo bi dobro da koristite vaš web pretraživa? u sandbox na?inu. Tako ?ete sprije?iti preuzimanje štetnih malwarea i virusa na vaš sistem. Neki antivirusi, kao što je Comodo, pružaju ove sandbox mogu?nosti, a možete i preuzeti besplatan program kao što je Sandboxie.

Kada mislite da ste saznali kako obrisati virus i malware s vašeg ra?unara i kada ste to odradili, provjerite vaše online ra?une. Tu spadaju bankovni ra?un, email, socijalne mreže i sli?ni. Potražite sumnjive aktivnosti i promjenite sve vaše šifre, jer neki virusi mogu uzeti i vaše šifre.

Ako imate backup sistem koji automatski sa?injava kopije vaših podataka ili sistema, možda bi trebali izvršiti skeniranje i na tim kopijama za svaki slu?aj. U ve?ini slu?ajeva to skeniranje ne?e biti mogu?e, jer dosta programa za backup funkcioniše preko interneta. U tom slu?aju izbrišite sve stare kopije fajlova, restartujte program i spasite nove kopije. Na ovaj na?in ?ete spasiti kopije bez virusa, nadamo se.

Uvijek vodite ra?una da su Windows, drugi Microsoft programi i Adobe programi ažuirani. Pobrinite se da je Windows Update uklju?en i da automatski preuzima ažuriranja. Ako vam to nije ugodno, postavite da Windows preuzima ažuiranja, a vi birate kada ?e se ona instalirati.

Ukoliko želite diskutovati o ovom ?lanku posjetite našu Facebook ili Twitter stranicu, ili jednostavno komentarišite ispod.

Oglašavanje
Oglašavanje

Kako preuzeti video sa Facebooka? + VIDEO | ITRevolucija

Većina nas koristi Facebook svakodnevno tako što skrolujemo besciljno News Feedom i tražimo nešto zanimljivo da vidimo, i onda napokon naletimo na neki smešan...

8 saveta da zaštite svoj mobilni telefon

Još od pojave pametnih telefona, koji se danas gotovo u čitavoj svojoj formi, bar kad je spoljašnji deo u pitanju, prave od stakla, ljudi...

Kako numerisati strane u Wordu od željene stranice

U ovom tekstu ekipa sajta ITrevolucija.com će vam objasniti kako numerisati strane u Wordu. Odnosno, kako numerisati od željene stranice u Wordu.

Koji je najbolji antivirus za Windows 10? | ITRevolucija

Windows 10 vas neće gnjaviti da instalirate antivirus kao što je Windows 7. Još od Windowsa 8, Windows sada dolazi sa već instaliranim antivirusom...

Kako preuzeti video sa Facebooka? + VIDEO | ITRevolucija

Većina nas koristi Facebook svakodnevno tako što skrolujemo besciljno News Feedom i tražimo nešto zanimljivo da vidimo, i onda napokon naletimo na neki smešan...

8 saveta da zaštite svoj mobilni telefon

Još od pojave pametnih telefona, koji se danas gotovo u čitavoj svojoj formi, bar kad je spoljašnji deo u pitanju, prave od stakla, ljudi...

Kako numerisati strane u Wordu od željene stranice

U ovom tekstu ekipa sajta ITrevolucija.com će vam objasniti kako numerisati strane u Wordu. Odnosno, kako numerisati od željene stranice u Wordu.

Koji je najbolji antivirus za Windows 10? | ITRevolucija

Windows 10 vas neće gnjaviti da instalirate antivirus kao što je Windows 7. Još od Windowsa 8, Windows sada dolazi sa već instaliranim antivirusom...

5 razloga zašto je laptop spor

Ukoliko vaš stari laptop počinje pokazivati znakove starenja, postoji veliki broj problema koji utiču na njegov performans. Otrkivamo vam 5 razloga zašto je laptop...