Windows

Kako vratiti Windows na fabri?ke postavke – ITRevolucija

Windows ra?unari su obi?no najbrži kada se tek kupe i pripreme za upotrebu. Vremenom akumulacija fajlova, loša podešavanja i sli?ni faktori po?inju djelovati na performans i utjecaj programa. Ako ste primjetili da se vaše aplikacije ne pokre?u onako kako ?ekujete, a otvaranje i spremanje datoteka je sporije nego ina?e, onda bi možda trebali vratiti Windows na fabri?ke postavke.

Prije svega, uradite backup vaših podataka!

Prije nego što se odlu?ite vratiti Windows na fabri?ke postavke, veoma je važno da napravite sigurnosnu kopiju vaših podataka. Tu spadaju dokumenti, slike, muzika i filmovi. Pobrinite se da znate sve spašene šifre, sa?uvate sve favorite u pretraživa?u i imate instalacijske datoteke programa koje želite instalirati. Sam backup možete uraditi ru?no na eksternu memoriju, preko odre?enih programa ili preko cloud tehnologije.

Koju god metodu odabrali, važno je isklju?ite backup disk prije nego što vratite Windows na fabri?ke postavke. Sam proces ne bi trebao izbrisati datoteke sa sekundarnog diska, ali bolje je biti siguran nego kasnije žaliti.

Windows 10

Windows 10 opcija vra?anja na fabri?ke postavke se nalazi u primarnom izborniku postavki. Ova opcija vra?a vašu Windows 10 instalaciju na zadano stanje u kojem je Windows 10 bio kad se tek instalirao. Imajte na umu da može biti nazvana druga?ije, ovisno o proizvo?a?u vaše mašine.

Provjerite dokumentaciju ili nazovite tehni?ku podršku ako želite da vaš ra?unar bude kao onda kad ste ga tek izvadili iz kutije. Proizvo?a? je možda podesio specijalne particije na hard disku kako bi omogu?io vra?anje na fabri?ke postavke.

Ako je resetovanje Windows 10 sistema ono što tražite, onda zapo?nite klikom na ikonicu notifikacija na taskbaru ili pritiskanjem Win tipke + A na tastaturi. Odaberite opciju “All settings”.

Kako vratiti Windows na fabri?ke postavke

Na ovom izborniku izaberite “Update & Security”, a zatim “Recovery”.

Update & Security

Ono što tražite je “Reset this PC” opcija.

Reset this PC

Primjetit ?ete još dvije opcije navedene u ovom izborniku. Prva, “Advanced startup” služi za modificiranje ra?unara na dubljoj razini ili za instaliranje potpuno druga?ijeg operativnog sistema. Na primjer, ako vam proizvo?a? omogu?i opciju vra?anja na fabri?ke postavke, onda bi kliknuli na “Restart now” I podigli sistem sa USB-a ili nekog drugog eksternog diska. Ako u potpunosti ne razumijete za šta koja opcija služi, onda je najboljete da ih uopšte ne dirate. Ako ste više skloni ra?unarima i tehnologiji, onda možete pokušati pristupiti naprednim postavkama koje ?e vam ponuditi bolju kontrolu nad vašim ra?unarom.

Druga opcija, “Go back to an earlier build”, služi za popravljanje nakon glavnog Windows 10 ažuriranja, ukoliko stvara probleme. Odabirom ove opcije ?ete vratiti vaš ra?unar na prethodnu verziju sistema. Kao što opis navodi, ako je vaš ra?unar bio nadogra?en prije 10 dana ili ranije, onda ga ne?ete mo?i vratiti na prethodnu verziju. Vaša jedina mogu?nost tada jeste da resetujete Windows 10 kao što ovdje opisujemo.

Kada ste spremni da vratite Windows 10 na fabri?ke postavke, kliknite na “Get started”. Pojavit ?e se novi prozor sa dvije opcije, “Keep my files” i “Remove everything”.

"Keep my files" i "Remove everything"

Opisi su sami po sebi prili?no razumljivi. “Keep my files” opcija ?e sa?uvati fajlove kao što su dokumenti, slike, muzika i sli?no, a osim toga ?e u potpunosti vratiti Windows 10 u prvobitno stanje. Morat ?ete reinstalirati sve vaše programe i postavke kao što je Start izbornik, jer ?e se vratiti na zadane postavke.

S druge strane, “Remove everything” ?e u potpunosti izbrisati sve stvari s vašeg ra?unara i održati samo obi?nu Windows 10 instalaciju. Vi se morate pobrinuti da imate pristup svim vašim aplikacijama ako odaberete ovu opciju. Isto tako napravite bilješke vaših postavki tako da ih možete primijeniti nakon što se proces završi.

Napravite vaš odabir i onda pri?ekajte da vaš ra?unar bude spreman. Ako ste odabrali “Keep my files”, onda presko?ite sljede?i odlomak.

Ako izaberete “Remove everything”, sada ?e se pojaviti dvije opcije, “Just remove my files” ili “Remove files and clean the drive”. Druga opcija ?e formatirati sam hard disk i na taj na?in ukloniti sve u potpunosti. Traje dosta duže nego prva, a ako samo želite vratiti Windows na fabri?ke postavke, izaberite prvu opciju.

Windows na fabri?ke postavke

Ako vaš ra?unar ima više internih diskova, tako?er ?ete imati opciju da izbrišete samo primarni disk (onaj sa Windows sistemom) ili sve povezane diskove. Kliknite na “Show me the list of drvers that will be affected” kako bi ta?no znali šta ?e biti uklju?eno u sam proces vra?anja na fabri?ke postavke.

Windows na fabri?ke postavke

Ako izaberete opciju “Keep my files”, na sljede?em prozoru ?e se pojaviti lista uobi?ajenih programa instaliranim na vašem ra?unaru (oni koji nisu instalirani sa Windows Store trgovine). Ova lista ?e biti spašena na radnoj površini kada se proces završi. Kliknite “Next”.

Windows na fabri?ke postavke

Kada ste prošli sve korake pripreme vra?anja na fabri?ke postavke, prikazat ?e se kona?ni izbornik. Kliknite “Reset” kako bi nastavili.

Reset

Vaš ra?unar ?e se automatski restartovati i zapo?eti postupak vra?anja na fabri?ke postavke. Ovo može trajati do jedan sat ili više i ako koristite laptop bilo bi dobro da ga priklju?ite na kabal za punjenje. Mogu?e je da ?e se restartovati nekoliko puta. Pri?ekajte da se Windows restartujete i zapo?ne postupak instalacije, a zatim unesite vaše osobne informacije, prijavite se i zapo?nite sa postavljanjem vašeg osvježenog ra?unara.

Stvari koje trebate uraditi nakon što ste vratili Windows na fabri?ke postavke

Možda ste pomislili da ste završili nakon vra?anja na fabri?ke postavke i op?enito to i jeste tako. Vaš ra?unar može raditi veoma dobro u svojoj fabri?koj formi. Me?utim, mnogi sistemi su poboljšani tokom vremena sa novim hardver driverima koje ste možda imali instaliranim na vašem sistemu. Sada oni više ne?e biti tu i u nekim slu?ajevima odre?eni hardver ne?e mo?i raditi odk se ne instalira prikladni driver. Ako koristite Windows 10, jednostavno oti?ite na glavnu “Updates” karticu u “Settings” izborniku i vaš sistem bi trebao preuzeti ono što mu treba sa Microsoftovih servera. Tu spadaju driveri za mati?nu, grafi?ku i periferne ure?aje.

Vrlo ?esto ove drivere možete preuzeti posjetom na stranicu podrške proizvo?a?a i odabirom vašeg sistema. Ovo je mjesto gdje ?ete vjerovatno prona?i drivere za mati?nu plo?u i adaptere, kao i neke za specifi?ne funkcije vašeg sistema.

Ako vaša grafi?ka kartica nije integrisana, onda bi trebali posjetiti AMD ili Nvidia stranice (u zavisnosti ko je napravio vaš GPU) i odatle preuzeti nove drivere.

Kona?no, instalirajte drivere za bilo koje periferne ure?aje za vaš sistem. Oni se ne?e instalirati nakon vra?anja na fabri?ke postavke s obzirom da nisu došli s vašim ra?unarom.

Zaklju?ak

Ovo je sve što trebate da znate o vra?anju Windowsa na svoje po?etno stanje. Nadamo se da ?e ovaj proces poboljšati performans i poboljšati rad vašeg diska. Ako još uvijek imate problema, mogu?e je da su tu zbog hardvera ili je vaš sistem ve? zastario. U tom slu?aju, najbolja opcija bi bila da ga nadogradite ili u cijelosti zamijenite.

Pro?itajte više o Windowsu klikom na ovaj link.

Related Articles

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Back to top button