Telefoni

Quick Charge 3.0 Nova Tehnologija Brzog Punjenja | ITRevolucija

Tehnologija brzog punjenja je veoma korisna mogu?nost za teške korisnike telefona. Qualcomm je odavno po?eo proizvoditi ?ipsete sa Quick Charge 3.0 tehnologijom, obe?avaju?i brojna poboljšanja u pore?enju sa prošlom generacijom brzog punjenja. Tako da idemo vidjeti šta nam nasljednik nudi.

Šta je Quick Charge?

Ako nikada niste ?uli za brzo punjenje,  možete zaklju?iti po imenu: vaš telefon se puni brže nego što bi se punio bez tehnologije brzog punjenja. Najjednostavnije re?eno, Quick Charge omogu?ava visoke nivoe protoka struje da ulaze u bateriju, u pokušaju da maksimalno iskoristi svoju efikasnost punjenja. Najnoviji Quick Charge proizvodi tako?e pune svoje baterije višim voltažama i time dozvoljavaju da bude ve?a stopa prenosa energije kroz kablove koje svi imamo kod ku?e.  Kako god, telefon i punja? moraju biti kompatibilni sa istim voltažama punjenja i protocima. Vaš telefon možda podržava punjenje na 9V/2A, ali ako imate samo 1A punja?  onda ?e proces trajati duže. Isto tako ubacivanjem 2A punja?a u telefon koji može prihvatiti samo 0.7A ne?e doprinijeti da se telefon brže puni.

Quick Charge, kao i sli?ne tehnologije iz drugih kompanija, je dizajniran da optimizuje prenos struje u ranim fazama punjenja, dozvoljavaju?i korisnicima da svoj telefon isklju?e sa punjenja nakon kratkog vremena, a opet imaju dovoljno baterije za nuždu. Qualcomm se hvali da Quick Charge 3.0 može napuniti neke ure?aje i do 80% za samo 35 minuta. Prenos struje u kasnijim fazama punjenja je puno niži bez obzira koja se oprema za punjenje koristi, tako da je normalno što ?e vam Quick Charge lako telefon napuniti do 50 %, ali zato za ostalih 50 % ?ete morati više sa?ekati nego za prvih.

Quick Charge 3.0

Glavna nova mogu?nost koja dolazi sa novim Quick Charge 3.0 je INOV (Intelligent Negotiation for Optimum Voltage), koji omogu?ava fino podešenu izlaznu struju i više optimizovane cikluse punjenja. Prvo, razli?ite baterije zahtijevaju razli?ite voltaže punjenja. Verzija 2.0 je imala 4 stepena na razli?itim nivoima snage, 5 volta/2amps, 9V/2A, 12V/1.67A, i 20 volta  opciju. Quick Charge-ov 3.0 INOV komunicira sa ure?ajem kako bi tražio bilo koju voltažu izme?u 3.2V i 20V na 200mV inkremenata, omogu?avaju?i ve?u selekciju voltaža.

INOV ima dodatnu beneficiju, budu?i da mogu dinami?no podesiti voltažu punjenja preko ciklusa punjenja baterije. Kako se baterija puni, polako je protok struje sve manji i manji, što je djelimi?no razlog da bateriji treba više da se napuni zadnjih 20 %, nego što je trebalo za prvih 20 %. Qualcomm kaže da ?e njegova nova tehnologija dozvoliti telefonima da zahtijevaju ta?no onoliko voltaže koliko im treba kako bi dostigli željeni protok, i tako imali maksimalnu efikasnost. Ovo je korisno budu?i da smanjuje koli?inu energije koja je potrošena uzaludno tokom punjenja. Prije bi se višak energije izgubio kao toplota, zagrijavaju?i vaš telefon i  smanjuju?i vijek trajanja baterije. Qualcomm kaže da je verzija 3.0 do 38 % efikasnija od 2.0 što je velika ušteda energije. Glavni fokus Quick Charge 3.0 je efikasna upotreba energije, što dovodi do manjeg zagrijavanja baterije i sveukupnog dužeg vijeka trajanja.

3.0 protiv 2.0

Protok struje je ostao isti, ali pove?anjem voltaže kojom se puni je pomoglo da se dostignu kra?a vremena punjenja. Sa 3.0 opseg voltaža ?e omogu?iti brže punjenje i bolju efikasnost. Za pametne telefone, pravi maksimum dostupne struje se nije promijenio od 2.0-inog maksimuma. Noviji 9v modeli ?e i dalje uzimati isto 18 kao i prije, iako ?e baterije niže voltaže dobiti dodatnu struju. Ali ovo sve zavisi ta?nog hardvera.

Još važnije, Qualcomm je napravio kompatibilnost sa verzijama 2.0 i 1.0.  Kako se koli?ina povu?ene struje reguliše sa strane smartphona, vi ?ete sigurno dobiti maksimalnu koli?inu struje za vaš ure?aj  bez obzira koji punja? koristite. Ali ne?ete dobiti taj maksimum ako punite novije telefone sa dosta starijim punja?ima logi?no.

Iako Qualcomm podržava Quick Charge u svim svojim novijim SoC-ovima, i dalje zavisi od pametnog telefona i proizvo?a?a tableta da ubace specifi?ne strujne krugove potrebne za najbolju upotrebu najbržih brzina punjenja dostupnih.

Quick Charge 3.0

Related Articles

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Back to top button