Oglašavanjespot_img
HomeUncategorizedRecenzija: Toshiba OCZ VX500 (256GB, 512GB, 1024GB) SSD-ovi

Recenzija: Toshiba OCZ VX500 (256GB, 512GB, 1024GB) SSD-ovi

Oglašavanjespot_img

Novi OCZ VX500 lansiran od strane Toshibe se zatekao u najtišem kutku u SSD tržištu: SATA diskovi koji koriste MLC NAND flash. Najžeš?a konkurencija se mogla vidjeti izme?u jeftinih TLC SSD-ova. PCIe SSD segment je tako?er dobio nekoliko novih sudionika,  ali srednja do visoko skupa strana SATA SSD tržišta trenutno miruje ?ekaju?i nove 3D NAND ure?aje. OCZ VX500 nije novi 3D NAND SSD, ve? samo privremeni ure?aj za zamjenu OCZ Vector 180 SSD-a, poznatijeg kao VT180 otkako je Toshiba napravila generalku u OCZ sekciji ove godine.

Kontroler Barefoot 3 je ve? postao drevan u Vector-u 180, jer je bio lansiran sa originalnim OCZ Vector-om u 2012. godini. U to vrijeme je bio dovoljno dobar da konkuriše sa najboljim Samsungovim ure?ajima na potroša?kom tržištu, a bio je vidljiv i na tržištu poduze?a. Kako je tržište nastavilo dalje tako su limiti Barefoot 3 kontrolera postajali sve slabiji. Najve?i problem je bio taj što nije podržavao SATA upravljanje energijom i svi ure?aji na temelju njega imaju daleko najgoru energiju u stanju mirovanja u pore?enju sa bilo kojim SATA SSD-om na potroša?kom tržištu. Nikada nije bio ni namijenjen za korištenje sa TLC NAND ili 3D NAND-om, a ?ak možda ne?e mo?i raditi ni sa Toshibinim 15nm MLC NAND-om.

OCZ  VX500 napušta Barefoot 3 kontroler i njegovo naslje?e u cijelosti, a kontoler koji koristi je tako?er repriza, ali ovoga puta je u pitanju Toshibin kontroler. Toshibin TC358790 kontroler se ve? koristio u nekoliko ure?aja, uklju?uju?i Q Series Pro SSD-ove i HG6 enterprise/OEM SSD-ove.Toshiba još uvijek nije otkrila detalje o samoj arhikteturi kontrolera, ali možemo zaklju?iti nekoliko stvari na temelju prethodnih ure?aja. TC358790 kontroler je prije uvijek bio ograni?en na kapcatitet diskova od 512GB. Za razliku od Barefoot 3 kontrolera, ovaj nikada nije bio namijenjen “high-end” dijelu ure?aja. Podržava TCG Opal Encryption standard i Toshibinu QSCB shemu ispravljanja grešaka, ali ni jedna od ovih tehnologija nije bila spomenuta u oficijalnim specifikacijama za VX500.

imgp1245b_575px

Na prvi pogled, TC3578790 izgleda kao kontoler bez DRAM-a. Me?utim, PCB ure?aja na kojem se uvijek dostavlja ima podlošku za BGA DRAM paket. VX500 od 1TB je prvi ure?aj koji ima koristi od toga uz Micron DRAM 256MB ?ip, dok manji kapaciteti ostavljaju to mjesto prazno. Moderni SSD-ovi koji koriste DRAM cache za NAND mapiranje tablica obi?no imaju 1GB DRAM-a za svaki 1TB fleš memorije, ali o?igledno je mogu?e pro?i i sa manje, te neke demonstracije NVM-ove Host Memory Buffer opcije su pokazale kako pristup ?ak i samo maloj koli?ini DRAM-a može uveliko pomo?i  u pore?enju sa SSD-ovima bez DRAM-a.

Poznavanjem ?injenice da VX500 1TB koristi barem 256MB DRAM-a možemo uporediti  njegovu u?inkovitost sa manjim modelima i vidjeti da li ima ikakvu prednost u odnosu na dva manja kapaciteta iznad i izvan onoga što je tipi?no za jednostavno pove?anje kapaciteta. U ve?ini vremena testni rezultati nisu pokazali drasti?nu razliku u ponašanju koja se mogla o?ekivati izme?u SSD-a sa DRAM-om i kontrolera sa DRAM cache-om. Dakle, ?ini se da TC358790 kontroler možda za po?etak nikada nije bio bez DRAM-a i umjesto toga ima dovoljno integrisane koli?ine DRAM-a za SSD-ove do 512GB. Toshiba je ostavila za sebe mogu?nost pove?anja interne memorije sa vanjskim DRAM-om, ali tek sada je tržište dostiglo ta?ku zahtijevanja modela od 1TB.

screenshot_1

Jedna od o?igledno loših strana korištenja eksternog DRAM-a je ograni?enje mo?nosti diska za upravljanje energijom. VX500 od 1TB dakako posjeduje stanje “drijemanja” napajanja, ali koristi više od ?etiri puta više energije u tom stanju. Tako?er, za razliku od manjih kapaciteta, DEVSLP stanje sa štednjom energije ovdje nije opcija. Ovaj SSD ima znatno prakti?niju potrošnju energije u stanju mirovanja u odnosu na Vector 180 za bilo koji kapacitet, ali još uvijek nije baš najbolji izbor za mobilnu upotrebu.

OCZ VX500 koristi SLC kešovanje, što je uvjet za prihvatljiv performans od strane TLC SSD-ova, ali rijetkost na MLC SSD-ovima. SLC kešovanje na MLC SSD-ovima može biti konfuzno; omogu?uje vrhunski performans, ali po cijenu stvaraja više posla koji se poslije mora obaviti kako bi se obavio flush cache-a.  MLC ure?aji ?esto imaju manje slobodnog prostora za cache u odnosu na TLC ure?aje, tako da možda ne?e biti u mog?nosti da zadugo održe visoke brzine pisanja. Precizinije, SLC kešovanje može biti korisno kod optere?enja klijenta što se obi?no prikazuje kod zna?ajnih I/O skokova rezultata, ali mnogi benchamark-ovi su kuntinuirani testovi koji rade dovoljno dugo da ispune bilo koji SLC cache.

imgp1254_575px

VX500 je izgra?en sa istim PCB-om i ku?ištem kao kod prethodnih ure?aja koji imaju isti kontroler. Ve?ina ljudi možda ne?e biti ljubitelji ovog ku?išta zbog njegovih grubih ivica i ?injenice da se ?oškovi vrlo lako znaju udubiti, naro?ito ako ?esto pomjerate SSD, ali je svo od metala i ta metalna konstrukcija ?e se pobrinuti da ne bude nikakvih problema sa toplotom. Kada se jednom kona?no odrvnu šarafi koje Toshiba koristi sa ljepilom protiv otvaranja, skine jedna strana ku?išta sa termalnim jastu?i?om i svaki NAND paket, može se malo bolje zaviriti u unutrašnjost ovog SSD-a. DRAM na modelu od 1TB ne dolazi sa termalnim jastu?i?om. Može se vidjeti da nema ve?ih kondenzatora, tako da izgleda da VX500 žrtvuje djelomi?nu zaštitu od gubitka energije koju je Vector 180 imao.

Po?etna lista cijena koju je ova firma postavila stavljaju VX500 ispod Vector-a 180 i odmah ispod Samsungovog 850 EVO i obje komparacije se odnose na listu cijena protiv trenutnih “uli?nih” cijena. Toshiba se ne pokušava ponašati kao da je VX500 bilo šta kao vode?i ure?aj, a tu je i dobra šansa da ?e završiti kao jedan od najjeftinijih ure?aja ravnim MLC SSD-ovima. Toshiba ?e prodavati model od 128GB, ali sumnja se da ?e dobiti jaku prodaju u maloprodajnom tržištu, posebno sa tako visokom po?etnom listom cijena.

MLC NAND gubi popularnost kod proizvo?a?a u SATA SSD tržištu, što ograni?ava opciju pore?enja sa savremenim SSD-ovima. Tu je i nedavni plod SSD-ova koji koriste Phison S10 kontroler i Toshibin 15nm MLC, te PNY CS2211. SanDisk Extreme Pro se još uvijek “vrti” kao visoko-kvalitetna SATA opcija. Crucial MX200 je još uvijek dostupan, ali ga zamjenjuje MX300 baziran na 3D TLC tehnologiji. Za TLC ure?aje postoji konkurencija izme?u OCZ Trion 150 (sada TR150) i  Samsung 850 EVO SSD-a.

screenshot_2

Oglašavanjespot_img
Oglašavanjespot_img