Tag: CAPTCHA

Oni koji koriste Microsoft Edge Canary za testiranje ranih verzija softvera, sa novim karakteristikama prije nego što ih Microsoft omogući svima, novim funkcijama je moguće pristupiti iz polja sa strane. Edge Canary 105 nudi svjetsko vrijeme, kalkulator,...
Kompanija je priznala da je nekoliko godina od korisnika traženo da daju broj telefona ili imejl adresu zbog zaštite ili autentifikacije. Twitter je zatim koristio te informacije za ciljano oglašavanje, zbog čega su američko Ministarstvo pravde i...

Popularno