back to top

Da li je nova fiskalizacija dobro rješenje za privredu?

Nova fiskalizacija je pojam koji se u posljednje vrijeme intenzivno spominje. Među privrednicima se javljaju mnoge sumnje. Neka od najčešćih pitanja koja se mogu čuti čak iu opuštenom razgovoru su – “Ko sve podliježe procesu nove fiskalizacije?” Postoji li dodatna naknada i koliko bi to moglo koštati? Hoće li uvođenje online fiskalizacije smanjiti sivu ekonomiju?”

Istražili smo o čemu se radi, pa ćemo kroz ovaj tekst pokušati da vam približimo novine koje vas očekuju od sljedeće godine ako se bavite privatnim poslom.

Šta znači nova fiskalizacija?

Fiskalizacija je način na koji se evidentira promet roba i usluga u trgovini na malo. Obavezno je za sve privrednike koji su u “kontaktu” sa fizičkim licima, osim izuzetaka koji su jasno definisani zakonom. Radi se pomoću posebnih elektronskih fiskalnih uređaja.

Dosadašnji zakon o fiskalnim kasama primjenjuje se od 2005. godine i zasniva se na sistemu koji je u velikoj mjeri postao neprimjenjiv zbog napretka tehnologije. Vlada Republike Srbije je nakon detaljne analize došla do zaključka da je potrebno unaprediti postojeći sistem fiskalizacije.

Ko je odgovoran za novu fiskalizaciju?

Novim zakonom proširuje se obim fiskalizacije, tako da će neke djelatnosti koje do sada nisu bile obavezne sada to morati postati. Zakon o fiskalizaciji odnosi se na sve preduzetnike i sva privredna društva koja se bave trgovinom na malo. Ali kako je do sada postupak fiskalizacije u nekim djelatnostima bio otežan ili gotovo nemoguć, novi zakon ostavlja mogućnost da pojedine djelatnosti budu izuzete iz postupka fiskalizacije. Ministarstvo finansija će posebnim propisom propisati ko može biti izuzet od ove obaveze. Ova Uredba je usvojena na sjednici Vlade u aprilu, a spisak poreskih obveznika je sužen u odnosu na propis koji je trenutno na snazi.

Koje su to nove djelatnosti koje podliježu zakonu o fiskalizaciji?

Neki privrednici koji do sada nisu bili u obavezi da evidentiraju promet usluga ili robe putem elektronskog fiskalnog uređaja to će i dalje morati da rade od 1. januara 2022. godine. U pitanju su sljedeće aktivnosti:

 • Kladionice
 • Sportski centri
 • Muzeji
 • Frizerski saloni
 • Kozmetički saloni

I neke druge aktivnosti će imati obavezu fiskalizacije računa.da li je nova fiskalizacija dobro rješenje za privredu?

Šta treba uraditi prije pokretanja elektronske fiskalizacije?

Pre nego što počne sa online fiskalizacijom, odnosno elektronskom fiskalizacijom, poreski obveznik mora da uradi sledeće:

 • On je dužan da Poreskoj upravi elektronskim putem dostavi podatke o poslovnom prostoru u kojem će se koristiti elektronski fiskalni uređaj. Ukoliko poreski obveznik koristi više poslovnih prostora, odnosno prostorija, dužan je da podatke za svaki prostor dostavi Poreskoj upravi.
 • Trgovac je dužan nabaviti elektronske fiskalne uređaje.

Kada se upustite u nabavku ovih uređaja, morate provjeriti da li sadrže procesore i softver koji je odobren od Poreske uprave. To je jedan od preduslova za njihovu upotrebu.

Gdje će biti pohranjeni svi računi za elektronsku fiskalizaciju?

Kada je u pitanju nova fiskalizacija 2022, često postavljano pitanje je o štednim računima. Prije svega, važno je istaći da postojeći model fiskalizacije, koji je na snazi ​​od 2005. godine, uključuje kasu i izdavanje fiskalnih računa. Vremenom se pokazao kao zastareo i podložan raznim manipulacijama. Osim toga, Poreska uprava ne raspolaže podacima o prometu roba i usluga u realnom vremenu, što, između ostalog, dovodi do širenja sive ekonomije.

Elektronskom fiskalizacijom kasa je povezana sa Poreskom upravom, a svi izdati fiskalni računi su objaviti i pohraniti na Internetu. Provjera se lako može obaviti elektronski ili putem SMS poruka.

Ko ne podliježe novom zakonu o fiskalizaciji?

Postoje neka preduzeća koja će po novom zakonu i dalje imati privilegiju da rade bez online fiskalizacije. Neki od njih su:

 • Veterinari
 • Advokati
 • Taksisti
 • Većina finansijskih usluga
 • Telekomunikacije
 • Javna poštanska služba
 • Obrazovanje

Kada je u pitanju obrazovanje, važno je istaći da se to ne odnosi na sve obrazovanje. Obrazovne djelatnosti koje su registrovane u APR-u pod šifrom 85.5, što uključuje i druge vrste obrazovanja, podliježu zakonu o fiskalizaciji. Ovo se odnosi na škole jezika, kompjuterska obuka itd.

Koja je uloga države u procesu elektronske fiskalizacije?

Prije svega, važno je istaći da su svi poreski obveznici koji su u sistemu PDV-a u obavezi da nabave savremene elektronske uređaje za naplatu i da ih registruju u Poreskoj upravi. Osim toga, svi uređaji za elektronsko plaćanje će morati biti povezani sa Poreskom upravom, što podrazumijeva njihovu nadogradnju ili promjenu. Prema nekim preliminarnim procenama, to bi moglo da košta oko 150 evra u dinarskoj protivvrednosti za privrednike koji imaju modernizovanu opremu. Dok bi za manje preduzetnike cena bila između 300 i 400 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Prednost je što, kako je najavljeno, neće opterećivati ​​privrednike, jer će najveći teret preuzeti država. Naime, prema najavama, troškovi za uređaj biće nadoknađeni putem državne subvencije.

Sudeći po svemu rečenom i obećanom, uvođenje nove fiskalizacije trebalo bi da bude olakšanje za privrednike, jer je korak bliže suzbijanju sive ekonomije.

kakolako.info

DRUGI UPRAVO ČITAJU

ne propusti