Oglašavanjespot_img
HomeTelefoniAndroid Marshmallow 6.0 | ITRevolucija

Android Marshmallow 6.0 | ITRevolucija

Oglašavanjespot_img

Android Marshmallow 6.0 ili šesta po redu ina?ica Google-ovog operacijskog sistema (6.0) je trenutna jedna od najkorištenijih verzija Androida.

Kroz ovaj ?lanak ?emo obraditi najbitnije karakteristike Marshamallow-a.

Dizajn

Android Marshmallow je veoma sli?an svom prethodniku (Lollipop ili 5.0/5.1) na mnogo na?ina. Google-ov prepoznatljivi “Material design” je o?itiji nego ikad prije i glavni elementi su?elja su ostali nepromijenjeni: Postavke, traka s obavijestima i kontrolne tipke. Ali ipak Android Marshmallow posjeduje neke nove karakteristike u pogledu izgleda.

Android omogu?uje stvaranje pre?ica ka pojedinim opcijama unutar postavki, kao što su zaslon ili baterija, ali prije Marshmallowa ikonice za ove pre?ace su bile sve identi?ne. Marshmallow sada uvodi distinkciju prikazuju?i unutar klasi?ne ikonice zup?anika i ikonu koja ozna?ava prema kojoj ta?no opciji pre?ac vodi. Primjer možete vidjeti na slici ispod.

Što se ti?e prikaza zaklju?anog ekrana, on je gotovo nepromijenjen od Lollipopa s iznimkom promjene pre?aca u donjim kutevima ekrana. Naime, pre?aci za kameru i tipkovnicu za pozivanje iz Lollipopa su djelimi?no izmijenjeni na na?in da umjesto tipkovnice za biranje brojeva sada imamo pre?ac ka Google glasovnoj pretrazi. Ovo još jednom dokazuje koliko Google promovira glasovne komande unutar Android operacijskog sistema.

Ista funkcionalnost glasovnih komandi ugra?ena je i u po?etni zaslon kroz Google pretragu. Ostatak po?etnog zaslona je isti kao i kod prethodne verzije Androida.

Animacije su na Marshmallowu još bitniji dio sistema. Kretanje izme?u aplikacija i stranica je u ve?ini slu?ajeva popra?eno animacijama koju su vrlo dobro odra?ene i doprinose sveop?oj ispoliranosti ove ina?ice Google-ovog operacijskog sistema.

Ažurirana verzija sistema 6.0.1 je donijela i 200 novih emoji smajlija :).

Performanse

Najve?i novitet na Android Marshmallowu je Doze. Radi se o inteligentnom upravljanju potrošnjom baterije. Doze prepoznaje kada se ure?aj ne koristi (npr. stoji na stolu) i uklju?uje hibernacijski mod.

Uštede pri potrošnji baterije su fenomenalne. Gdje su druge verzije Androida gubile 15-25 procenata baterije, Marshamallow potroši u prosjeku 3-5 posto.

Još jedna bitna opcija za uštedu baterije jeste i App standby. App standby identificira aplikacije koje nisu duže vremena korištene i stavlja ih u hibernacijski mod time im onemogu?uju?i potrošnju baterije.

Marshamallow podržava i USB tip C (USB-C) standard. Radi se o standardu prisutnom na sve ve?em broju ure?aja koji nude ve?e brzine prijenosa i reverzibilne kablove (korisnici ne?e imati potrebu u mraku tragati za ispravnim na?inom uklju?ivanja punja?a u mobitel). Jedna zanimljiva karakteristika novog standarda je mogu?nost punjenja mobitela pomo?u baterije drugog mobitela.

Android Marshmallow nudi adaptivne opcije pohrane. Ovo zna?i da korisnici po prvi put na Android operacijskom sistemu mogu formatirati svoje microSD kartice kao dio interne pohrane (ure?aj ih vidi kao dio vlastite memorije).

Oglašavanjespot_img
Oglašavanjespot_img