Razno

HD kamere – najbitniji parametri

Kvalitet snimaka se poslednjih decenija bitno razvio u odnosu na tradicionalne, analogne kamere. Danas se na najviše proizvode i naj?eš?e se mogu na?i HD (high definition) kamere koje su postepeno zamenile analogne, iako se, naravno, i analogne kamere i danas mogu na?i u radnjama.

HD rezolucija

Kada se govori o HD kamerama misli se isklju?ivo na kvalitet rezolucije snimaka koji te kamere pružaju. HD rezolucija koja se danas nalazi u najširoj upotrebi je rezolucija od 720p i 1080p, koji ozna?avaju kvalitet videa po broju piksela u vertikalama. Dakle, rezolucija od 1080p ima 1080 piksela u vertikali.

Tako?e, treba napomenuti da ove dve video rezolucije nisu vrhunac u rezoluciji danas. Pojavile su se bolje rezolucije sa više piksela, to su rezolucije od 1440 piksela i 4K rezolucija koja vertikalno ima 2160 piksela, a horizontalno 3840 piksela. Trenutno je najviša rezolucija 8K sa svojih izuzetnih 4320×7680. Mora?emo nekoliko godina sa?ekati da ovakve kamere postanu pogodne za naš džep.

Sve u svemu, u HD rezoluciju spadaju sve ove rezolucije, ali one se razlikuju po kvalitetu. Samo HD rezolucijom se naj?eš?e smatra rezolucija od 720p. Full HD 1080p, QHD – 1440, a korak iznad nje je 4K iliti UHD (ultra high definition) od 2160p i FUHD (full ultra high definition), takozvani, 8K od 4320p.

Profesionalni sistem integratori koji se bave ugradnjom video nadzora po?eli su da ugra?uju i full HD kamere u sisteme nadgledanja.

vrste hd rezolucije

Vrste HD kamera

HD snimci se prili?no ?esto prave sa digitalnim fotoaparatima, kojima to, zapravo, nije osnovna namena, ali i oni mogu napraviti sasvim pristojne snimke sa HD rezolucijom. Kada želite da pravite snimke sa digitalnim fotoaparatom nije vam važno koliko kamera ima mega piksela. Slike koje prave fotoaparati danas obi?no imaju oko dvadeset ili preko dvadeset mega piksela. Za kvalitetne video snimke na digitalnim fotaparatima je najvažnije da imaju HD rezoluciju.

HD kamkorderi ?e najviše odgovarati HD televizorima koji se danas nalaze u ve?ini domova.  Danas se naj?eš?e prodaju kamkorderi koji imaju rezoluciju od 720p i 1080p. Ovakve kamere naj?eš?e koriste jutjuberi baš zato što su snimci ovakve rezolucije odli?ni i najbolje prilago?eni ure?ajima na kojima se puštaju.

Pametni telefoni su, tako?e, toliko napredovali da mnogi od njih imaju HD kamere. Posledica ovakvog razvitka mobilnih telefona rezultivala je time da mnogima kamkorder nije ni potreban da bi snimili kvalitetan HD video.

HD kamere se, tako?e, koriste i u svrhe bezbednosti. To su naj?eš?e IP kamere, koje su znatno unapredile obezbe?enje domova sa HD rezolucijom. Naime, IP kamera je u stanju da zumira snimak do detalja, što zna?i da su u stanju da se na snimcima bistro vide sumnjiva lica, ili registarske tablice automobila.

HD web kamere su tako?e popularne me?u jutjuberima. Ove kamere imaju bolju sliku od HDR kamera koje se danas naj?eš?e ugra?uju u laptopove. Kod ovako kvalitetnih kamera izbe?i ?ete one iritiraju?e kvadrati?e koje se pojavljuju na ekrnu kada je spora internet mreža ili kada se tokom razgovora na Skajpu slika sporo u?itava.

GoPro HD kamere su danas izuzetno popularne baš zato što pružaju druga?iju fisheye  perspektivu (perspektiva ribljeg oka), koja sa izuzetnim kvalitetom HD rezolucije pruža poseban ugo?aj. Gledaju?i ovakve snimke imate ose?aj kao da ste u njih uvu?eni.

GoPro kamere naj?eš?e koriste ljudi od akcije koji svoje vole da snimaju svoje avanture. Zato je ovakvim kamerama visok kvalitet snimka preko potreban da bi na najbolji na?in do?arao odre?eni doživljaj.

Ako želite da snimate iz najneverovatnijih perspektiva i zahtevate visok kvalitet slike ili snimka za vas je savršen izbor dron sa HD kamerom. Dronovi se naj?eš?e koriste da obeleže sa visine razli?ite manifestacije, koncerte, svadbe, kao i zanimljiva putovanja.

Gledajte samo da je vreme lepo, to možete preko real time meteograma na sajtu TT Group na primer za vreme u Sarajevu ili Banja Luku.

Naime, dronovi prave najbolje slike iz pti?ije perspektive, mogu leteti u visine koje su izvan vašeg dometa, a uz HD rezoluciju ?e vam pružiti slike i snimke na kojoj ?e se videti najsitniji detalji.

 

Tagovi

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.