MobiteliSavjeti

Kako prebaciti kontakte sa iPhone na Android mobitel

Nekada je prebacivanje kontakata s jedne mobilne platforme na drugu zna?ilo ru?no ukucavanje bezbroj imena, brojeva telefona i drugih podataka. Sre?om ta su vremena iza nas. Moderni mobiteli su sposobni da za vrlo kratko vrijeme automatski obave ovaj proces.

Koji je najbolji na?in za prebaciti kontakte s Apple iPhone ure?aja na neki od Android mobilnih telefona? U nastavku vam donosimo najjednostavnije metode.

METODA 1: Sinkronizacija kontakata s Google ra?unom

Prvo i prije svega, da biste uop?e po?eli koristiti Android mobitel potreban vam je Google ra?un. Ako ve? ne posjedujete jedan, posjetite Google po?etnu stranicu i napravite ga. Google ra?un možete napraviti i izravno s vašeg mobilnog ure?aja ali mislimo da je desktop verzija puno preglednija.

Ako ste napravili vaš Google ra?un, sa vašeg iPhone ure?aja u izborniku postavki izaberite “Mail, Contacts, Calendars”. Nakon toga izaberite “Add Account”, pritisnite Gmail i unesite informacije za logiranje.

Vaš iPhone ure?aj ?e vas tad pitati koje dijelove Google ra?una želite sinkronizirati. Potrebno je da opcija “Contacts” bude odabrana. Nakon toga bi se kontakti trebali po?eti sinkronizirati na Google ra?un. Potrebno je da budete strpljivi i da imate neometanu internetsku vezu.

Kada je sinkronizacija dovršena, dovoljno je da se na vaš Android mobilni telefon prijavite s Google ra?unom na kojem su kontakti sinkronizirani i samim time je prebacivanje završeno.

METODA 2 – Prebacivanje pomo?u iCloud-a

Ako imate omogu?en iCloud na vašem iPhone ure?aju, ova metoda je prili?no jednostavna.

U postavkama iPhone-a izaberite “Mail, Contacts, Calendars”, zatim “Accounts” i tu biste trebali imati izlistan iCloud kojeg je potrebno izabrati. Zatim uklju?ite opciju “Contacts”, te ?e vas iPhone zatražiti dopuštenje za spajanje (“Merge”) kontakata vašeg ure?aja i iCloud-a.

Nakon dovršetka spajanja kontakata, otvorite iCloud.com na vašem kompjuteru, logirajte se izaberite kontakti (“Contacts). Kliknite na ikonu zup?anika u donjem lijevom uglu i pritisnite Izaberi sve (“Select All”). Nakon toga kliknite zup?anik ponovo i izaberite “Export vCard” te spremite datoteku.

Sada otvorite gmail.com, kliknite gumb “Mail”, zatim “Contacts”. Nakon toga kliknite na tab “More” i izaberite “Import”, pa “Choose File” i izaberite datoteku koju ste skinuli s iCloud-a.

METODA 3 – Prebacivanje pomo?u iTunes

Ako su vaši kontakti spremljeni lokalno na vašem ure?aju ili koristite neki ra?un osim Gmail-a, možete prebaciti vaše kontakte pomo?u iTunesa na vašem ra?unaru.

Spojite iPhone na kompjuter, otvorite iTunes i kliknite “iPhone” u gornjem desnom uglu ekrana. U “Info” kratici ?ekirajte “Sync contacts with” te izaberite “Google Contacts” u padaju?em izborniku.

Nakon uspješna okon?anja sinkronizacije, logirajte se na vaš Android mobitel s istim Gmail ra?unom i svi vaši kontakti ?e biti tu.

Tagovi

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.