back to top

Kako vratiti izbrisane podatke sa hard diska?

Slučajno ste obrisali neki veoma bitan fajl ili fotografiju? Nemojte brinuti uz današnje savjete ćete saznati kako vratiti izbrisane podatke sa hard diska!

Kada obrišete neki fajl (engl. file) on zapravo nije ni obrisan, taj fajl i dalje postoji na vašem računaru čak i da ga obrišete iz korpe (Recycle Bin). Ova mogućnost dozvoljava da ukoliko nešto slučajno obrišete imate mogućnost da povratite taj fajl.

Ako niste oprezni ovo također pruža mogućnost drugim korisnicima da povrate vaše fajlove čak i ako to vi ne želite. Ovo se posebno odnosi na to kada vaš računar prodate, poklonite ili bude ukraden.

Šta se zapravo dešava kada obrišemo neki fajl

Windows, a i drugi operativni sistemi prate gdje se fajlovi nalaze na hard disku pomoću takozvanih “pokazivača”. Svaki fajl i folder na hard disku ima pokazivač koji zapravo govori Windows-u gdje zapis tog fajla zapravo počinje, a gdje završava.

Kada obrišemo određeni fajl, Windows zapravo samo izbriše pokazivač na taj fajl, a prostor koji zauzima fajl smatra slobodnim. Sa pogleda operativnog sistema fajl više ne postoji i sektori na hard disku na kojima se nalazio fajl smatraju se slobodni.

Međutim, sve dok Windows ne upiše nove podatke na mjesto gdje se nekada nalazio predhodno izbrisani fajl, ti podaci se mogu se vratiti. Programi za vraćanje podataka će skenirati hard disk tražeći  predhodno obrisane podatke i vratiti ih.

kako vratiti izbrisane podatke
Kako vratiti izbrisane podatke sa hard diska?

Zašto obrisani fajlovi zapravo nisu izbrisani odmah

Ako se pitate zašto računar ne briše fajlove koje ste vi obrisali, eh pa razlog je veoma jednostavan.

Brisanje samog pokazivača na fajl, a samim tim smatrajući to slobodnim mjestom je izuzetno brza operacija. Jer zapravo stvarno brisanje je prepisivanje preko već postojećih podataka, a to traje znatno duže.

Ako npr. brišete podatak od 10 GB to zapravo traje veoma kratko, međutim da bi ga stvarno obrisali to bi trajalo nekoliko minuta, jer računar zapravo mora da prepiše te podatke sa novima.

Operativni sistemi ovo rade iz razloga da bi se povećale performanse i uštedjelo na vremenu. Da bi stvarno obrisali podatke morate koristi neke od programa za takozvano “šredovanje“.

Šta je predstavlja vraćanje obrisanih podataka

Ako ste kojim slučajem obrisali neki podatak i trebate da ga vratite, trebate imati na umu neke stvari:

Trebate da vratite obrisane podatke što je prije moguće. Kako Windows nastavlja da piše podatke na hard disk tako se sve više povećava mogućnost da vaši obrisani podaci budu prepisani sa nekim novim podacima. Ako želite biti sigurni da ćete moći vratiti podatke, najbolje je da to odmah uradite.

Treba da koristite disk što je manje moguće. Najbolji način vraćanja izbrisanih podataka jeste da nakon što ste obrisali podatak ugasite računar, te pomoću bootabilnog CD-a sa potrebnim software-om vratite obrisani fajl.

Ovo se posebno odnosi ukoliko imate hard disk male veličine, jer postoji mogućnost da prilikom instalacije software-a za vraćanje podataka, sami ti podaci budu prepisani sa fajlovima samog software-a.

Windows operativni sistem nema programa za vraćanje podataka sadržanog u sebi, međutim postoji mnoštvo besplatnih programa namijenjenih za tu svrhu.

Jedan od tih programa je i Disk Drill

kako vratiti izbrisane podatke
Disk Drill

Sprečavanje vraćanja obrisanih podataka

Ukoliko imate neke povjerljive podatke, privatne podatke i ukoliko želite da ih obrišete sa namjerom da se više ne mogu vratiti (spasiti) – ovo je posebno bitno ukoliko prodajte računar ili ga bacate, mijenjate hard disk i sl. u tom slučaju trebate posebnu pažnju posvetiti samom brisanju podataka.

Možete koristit programe namjenjene specijalno za tu svrhu, programe koji brišu cijeli hard disk, na način da ga prepišu sa drugim nasumičnim podacima, tačnije sa drugim nasumičnim bitima.

Međutim kada želite da obrišete samo jedan fajl, s tim da se taj fajl više ne može vratiti onda je potrebno koristiti programe za “šredanje”. Ti programi vrše brisanje podataka tako što ih prepišu sa nasumičnim bitovima tako da spriječe moguće vraćanje istih.

kako vratiti izbrisane podatke

Poreporuka

Kako pobijediti zavisnost od igrica – Simptomi i 5 savjeta za liječenje

DRUGI UPRAVO ČITAJU

ne propusti