MobiteliSavjeti

Saznajte kako napraviti Apple ID bez Kreditne Kartice | ITRevolucija

Vjerovatno znate dosta prijatelja ili ste ?ak i vi jedni od onih koji žive na Balkanu, ali spadaju u mali procenat ljudi koji koriste iPhone, a ne Android telefon. Jedna od njegovih mana je ta što pravljenje Apple ID može biti problem, ako ne živite u zemlji kojoj je Apple odobrio da koriste njegovu prodavnicu. U tom slu?aju ovo uputstvo ?e vam omogu?iti da skidate besplatne aplikacije iz prodavnice. Kako napraviti Apple ID pro?itajte u nastavku teksta.

Da bi dobili mogu?nost kreiranja Apple ID naloga, a da ne idete u podešavanja, potrebno je da otvorite aplikaciju App Store, iTunes ili iBooks koja se ve? nalazi na desktopu vašeg ure?aja. Nakon ulaska u ovu aplikaciju otvori?e vam se paleta sa više ponu?enih aplikacija. Neke od njih su potpuno besplatne, a postoje i one za koje je neophodno izvršiti pla?anje. U?ite na tre?u po redu stavku – „Top charts“ pa izaberite bilo koju besplatnu aplikaciju, igricu, videozapis, pjesmu ili knjigu. U ovom koraku nije važno koju od aplikacija ?ete izabrati. Važno je samo da je aplikacija na ponu?enoj listi besplatnih aplikacija. Pored svake od stavki sa desne strane nalazi se opcija „Get“ potrebno je da  kliknete tu opciju i sa?ekajte nekoliko trenutaka dok se ne pokrene postupak preuzimanja aplikacije. Na vašem displeju pojavi?e se nova kartica u kojoj se traži da se prijavite sa odgovaraju?im Apple ID nalogom koji još uvijek ne posjedujete. Potrebno je da izaberete opciju izradi novi Apple ID. U ovom trenutku ulazite u fazu izrade vašeg Apple ID bez kreditne kartice.

Pratite upustva koja su ispisana na vašem ekranu. Ponu?ene su vam ?etiri opcije, odnosno ?etiri na?ina pla?anja kreiranja Apple ID naloga (Visa, Master Card, Amex i Nijedno). Da bi ste dobili Apple ID nalog potpuno besplatno neophodno je da izaberite ?etvrtu opciju „Nijedno“. Nakon što ste izabrali opciju besplatnog kreiranja ID naloga bez kreditne kartice morate da izvršite i ostale tražene korake koje vidite ispisane na kartici kako bi postupak registracije bio završen.

kako napraviti apple id

Unesite neophodne podatke koji se od vas traže. U prvom polju unosite vašu aktivnu email adresu. Važno je da imate mogu?nost ulaska na tu adresu, odnosno odgovaraju?u lozinku. U drugom polju je neophodno da unesete vašu jedinstvenu lozinku koju ?ete koristiti svaki put kad želite da koristite vaš Apple ID nalog. Ova lozinka mora da sadrži najmanje osam karaktera, mala i velika slova i brojeve. Zbog sigurnosnih rizika kompanija Apple od vas traži i da popunite odgovore na ponu?ena tri sigurnosna pitanja koja se koriste u slu?aju da zaboravite podatke svog Apple ID-a. Izaberite pitanja za koja smatrate da se uvijek možete sjetiti odgovora na njih.

Tre?a opcija koja vam se nudi je rezervna email adresa. Ovo je email adresa koja se koristi u slu?aju da zaboravite podatke vašeg primarnog email naloga. Tako?e i kod ove email adrese je važno da imate pristup odnosno neophodnu lozinku.

Zatim slijedi prostor za unošenje vašeg datuma i godine ro?enja, a posljednje što se traži je da upišete vaše ime i prezime.

Na kraju forme imate mogu?nost da izaberete da li želite da vas Apple obavještava o novim proizvodima, uslugama i ažuriranjima, odnosno da li želite da primate obavještenja koja su u vezi sa novim multimedijalnim sadržajima i aplikacijama. Ukoliko ne želite primati dodatne obavjesti putem email adrese nemojte odabrati tu opciju.

kreiranje apple id

Nakon što ste završili postupak unošenja vaših  podataka potrebno je da pri dnu obrasca još kliknete na „Kreiraj svoj Apple ID“ i procedura dobijanja naloga je gotovo završena.

Da bi vaš Apple ID bio u potpunosti aktivan i funkcionalan važno je još  da potvrdite email adresu koju ste unijeli na po?etku registracije u tre?em koraku. Provjerite vaše email sandu?e. Trebalo bi da ste od kompanije Apple dobili email poruku u kojoj se nalazi link pomo?u kojeg možete ovjeriti vašu email adresu. Nakon što kliknete na taj link bi?e pokrenut novi prozor sa ovim sadržajem u kojem ?e pisati da ste uspješno verifikovali vaš Apple ID nalog.

Ovom verifikacijom se završava postupak kreiranja Apple ID bez kreditne kartice i vaš nalog je od sada u upotrebi za potpuno koriš?enje ure?aja, od sinhronizacije dokumenata, fotografija, kontakata pa sve do preuzimanja besplatnih aplikacija. Ukoliko se na?ete u situaciji da nemate pristup App Store, iTunes ili iBooks aplikacijama, a neophodno vam je da brzo kreirate Apple ID nalog, posjetite slijede?i link: https://appleid.apple.com/account#!&page=create.

Primijetio sam da mi se u nekim slu?ajevima ne?e ponuditi None, a ovo su naj?eš?i razlozi na koje trebate obratiti pažnju:

  • “None” opcija vam se ne?e pokazati ako ve? imate Apple ID pošto je ilegalno praviti više Apple ID-a. Apple kao i druge kompanije koriste spam filtere za svoj App Store, tako da ako prona?u konekciju izme?u informacija koje ste unjeli i drugog korisni?kog ra?una none opcije ne?e biti omogu?ena.
  • None opcija tako?er ne?e biti omogu?ena ako dugujete Appleu novce na ovom ili drugom korisni?kom ra?unu. Prije nego što se “none” opcija pokaže morate otplatiti sve dugove.
  • Ako ste dio ne?ijeg Family Sharinga onda tako?er ne?ete dobiti opciju za “none”. Osoba koja je glavni u?esnik u Family Share opciji mora imati kreditnu karticu na svom Apple ID ra?unu.
  • Ako imate mjese?nu pretplatu (Subscription) na neki servis, kao Spotify, Apple Music ili bilo što drugo opcija none ne?e postojati pošto vam je potreban na?in pla?anja da bi nastavili tu pretplatu. Poništite pretplatu da bi vam se pokazala “none” opcija.
  • U nekim slu?ajevima opcija “none” se ne?e pokazati ako koristite App Store po prvi put. Još nemamo potvrdu od Apple zašto se ovo nekima dešava a nekima ne. Ako imate kreditnu karticu možete je upisati i nakon što se prva aplikacja preuzme, možete oti?i u potavke i promjentiti upciju pla?anja u “none”.
Tagovi

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.