Oglašavanjespot_img
HomeWindowsKako formatirati HDD i SSD na Windows Operativnom Sistemu - ITRevolucija

Kako formatirati HDD i SSD na Windows Operativnom Sistemu – ITRevolucija

Oglašavanjespot_img

Naučite formatirati HDD i SSD..

Kupili ste novi hard disk. I sada želite da ga o?istite. Možda je pun preinstaliranog softvera koji vam ne treba. Ili ste kupili koriš?en SSD disk od nekoga i niste sigurni da su ga o?istili kako treba. A možda je disk formatiran za drugi operativni sistem poput Linux-a ili Mac-a, te je neupotrebljiv za instalaciju Windows-a.

Ma koji slu?aj bio u pitanju, uvek formatirajte disk koji ste kupili jer nikada ne znate šta je prethodni vlasnik mogao da sakrije na njemu – ne samo nepotreban softver, ve? i razne maliciozne programe, viruse, i druge opasne stvari. Ispod se nalaze instrukcije za formatiranje hard diska. Postupak je opisan korak po korak, a ukoliko se i nakon toga ne snalazite, uvek nam se možete javiti u komentarima.

Formatiranje HDD-a i SSD-a na Windows Operativnom Sistemu

Formatiranje hard diska zna?i brisanje svih podataka i resetovanje diskovih unutrašnjih datoteka na jedan od standardnih formata – NTFS, FAT32, EXT4, i tako dalje.

Windows 10 ?ini formatiranje hard diskova vrlo lakim, tako da sam proces nije težak. Najteži deo je zapravo imati dovoljno samopouzdanja da pratite instrukcije i ne brinete ho?ete li nešto zabrljati.

  1. Otvorite Disk Management

Ve?ina korisnika radi ovo tako što otvori Start Meni i ukuca u polju za pretragu “Disk Management”, što otvara Control Panel opciju pod nazivom Create and format hard disk partitions. Kliknite na nju da pokrenete Disk Management.

Postoji i brži na?in: u Windows-u 8.1 ili 10 pritisnite Windows tipku (drugi taster na levo od razmaknice)u kombinaciji sa X. Ovo ?e pokrenuti specijalni meni u kom treba izabrati Disk Management. Postoje i drugi na?ini, naravno, ali su nepotrebni kada možemo primeniti jedan od ova dva.

  1. Napravite Particije na Hard Disku (opciono)

Hard disk se može podeliti na zasebne delove, zvane particije. Ovo vam omogu?ava da uzmete hard disk od 500GB i podelite ga na recimo, jednu particiju od 300GB i drugi od 200GB. Windows ?e ih prepoznati kao dva posebna hard diska (C: i D:, na primer).

U Disk Management prozoru ?ete videti postoje?e particije, diskove i nedodeljen prostor (ukoliko postoji), kao na slici:

Desni klik na nedodeljen prostor (unallocated space), potom izaberite New Simple Volume.

Otvori?e se novi prozor, kliknite Next. U prozoru koji se pojavi upišite veli?inu particije u Megabajtima (MB).

Potom ponovo kliknite na Next.

U slede?em prozoru tako?e kliknite Next.

Na strani za formatiranje, izaberite format koji vam najviše odgovara (naj?eš?e je to NTFS). Kliknite Next i potom idite na Finish.

Sada ste kreirali particiju. Ponovite ovaj proces ukoliko želite da napravite više particija.

Tako?e je mogu?e i izabrati više particija i kombinovati ih.

Ve?ina modernih hard diskova i SSD-ova su unapred formatirani kao jedna velika particija od strane proizvo?a?a, tako da ovaj korak nije neophodan da biste nastavili. Naravno, trebalo bi da razmotrite deljenje vašeg hard diska na više delova zbog bolje organizacije i boljeg ?uvanja podataka. Ili ako je hard disk kupljen koriš?en, potrebno je napraviti nove particije u skladu sa vašim željama.

  1. Izaberite Pravi Hard Disk ili SSD

Pogledajte listu particija ozna?enih slovima i na?ite onu koju želite da formatirate. Desni klik na željenu particiju, i izaberite Format. Obratite posebnu pažnju kada ovo radite! Formatiranje pogrešne particije može imati ozbiljne posledice, od gubitka li?nih podataka do neupotrebljivog operativnog sistema.

Savet: Novi, neformatirani diskovi su ozna?eni kao RAW u koloni File System dok su formatirani diskovi ili NTFS ili FAT32. Linux koristi format EXT4.

Particija na kojoj je instaliran Windows (uglavnom ozna?ena sa C: ali nije pravilo) se ne može formatirati dok je aktivna. Formatiranje ove particije zahteva komplikovanije metode koje ?emo opisati u nekom slede?em ?lanku.

formatirati HDD i SSD

  1. Izaberite Prava Podešavanja

Volume Label je ime particije koje ?e se pojaviti kada otvorite This PC (Moj ra?unar). Možete ga imenovati kako god želite, dokle god koristite slova i brojeve. Specijalni znakovi nisu podržani, kao ni pravljenje razmaka.

Za File System bi trebalo izabrati NTFS. To je najnoviji format koriš?en od strane Microsoft-a i ve?ina modernih hard diskova je optimizovana za ovaj format, posebno SSD diskovi. U nekim slu?ajevima se koristi i FAT32, ali ukoliko niste iskusan korisnik, najbolje je držati se NTFS formata.

Što se ti?e Allocation unit size polja, treba ga ostaviti na Default.

Preporuka je da se od?ekira ku?ica Perform a quick format. Brzo formatiranje se vrši sa pretpostavkom da je disk potpuno ispravan, dok ?e standardno formatiranje zapravo pro?i kroz ceo disk i temeljno ga o?istiti. Mana standardnog formatiranja je to što ume da traje nešto duže, dok je brzo formatiranje gotovo u roku od dva minuta.

Tako?e se preporu?uje da ku?ica Enable file and folder compression ostane od?ekirana, zato što može imati negativan uticaj na svakodnevnu upotrebu diska. Ova opcija je bila daleko korisnija nekada kada je prostor na hard diskovima bio poprili?no ograni?en.

  1. Formatirajte i Uživajte

Kliknite OK i upozorenje o gubitku podataka ?e se pojaviti. Pre nego što nastavite, uvek proverite da li hard disk sadrži nešto važno – i ako je to slu?aj, postarajte se da bekapujete podatke na sigurnu lokaciju.

Ponovo kliknite OK i sa?ekajte dok se proces ne završi. Puno formatiranje može potrajati od nekoliko minuta do nekoliko ?asova. I to je to!

Ukoliko imate pitanja, slobodno nam se obratite u komentarima. Rado ?emo vam pomo?i.

Oglašavanjespot_img
Oglašavanjespot_img