Razno

Kompletan Tutorijal: Kako numerirati stranice u Word-u

Numeriranje stranica u Wordu (Važi za: Word 2016, Word 2013, Word 2010 i Word 2007)

U prethodnom tutorijalu govorili smo kako napraviti sadržaj u Wordu. Sada je na red došla i numeracija stranica. Pa da krenemo:

Kako numerirati stranice u Wordu

1.) Kliknite na Insert meni, pa zatim na Page Number.

2.) Izaberite lokaciju, kao na primjer Top of Page za vrh stranice ili Bottom of Page za dno stranice i izaberite izgled u galeriji. Word automatski numeriše svaku stranicu.

Savjet: Želite promijeniti izgled brojeva koje ste upravo dodali u vaš Word dokument? Idite na Home meni i izaberite Font opciju kako bi izvršili promjene, na primjer vrstu i izgled fonta, veli?inu i boju.

3.) Nakon što ste završili, kliknite Chose Header and Footer ili dva puta kliknite bilo gdje izvan podru?ja zaglavlja ili poglavlja.

Savjet: Word automatski numeriše sve stranice, ali to možete promijeniti ukoliko želite. Na primjer, ako ne želite da se broj stranice pojavi na prvoj stranici vašeg dokumenta, dva puta kliknite u blizini vrha ili dna stranice kako bi otvorili Header & Footer Tools Design karticu i idite na opciju Different First Page. Za  više opcija, kliknite na Insert, pa zatim na Page Number, te na Format Page Numbers.

Kako dodati brojeve stranica na zaglavlje ili poglavlje.

Ukoliko ve? imate zaglavlje i poglavlje u vašem dokumentu i pitate se kako numerirati stranice u Wordu bez da izgubite informacije, koristite kod polje oznake.

Korištenje polja oznake kako bi se numerirale stranice

Savjet: Možda bi vam pomoglo kad bi imali pregled ne samo sadržaja podru?ja vašeg poglavlja i zaglavlja, ve? i mjesta formatiranja. Iz Home menija izaberite Paragraph grupu, i idite na opciju Show/Hide (¶) kako bi se mjesta formatiranja prikazala.

1.) Dva puta kliknite na podru?je zaglavlja (vrha stranice) ili poglavlja (dna stranice) kako bi otvorili Design karticu ispod Header & Footer Tools opcije.

2.) U Position grupi odaberite Insert Allignment Tab, a ispod Alignment prihvatite trenutnu Center opciju ili izaberite Left ili Right opcije kako bi pomjerili poziciju sa sredine lijevo ili desno. Kliknite OK.

3.) U Insert grupi izaberite Quick Parts opciju, a zatim idite na Field kako bi otvorili Field prozor.

4.) U Field names listi izaberite Page i ispod Field proporties odaberite format numeriranja koji želite koristiti, a zatim kliknite OK.

Promijenite kada i kako se vaši brojevi stranica prikazuju

Kada ste shvatili kako numerirati stranice u Wordu, možete promijeniti na?in na koji se oni prikazuju na stranici i kako izgledaju.

1.) U vašem dijelu zaglavlja i poglavlja selektujte broj stranice a zatim kliknite na Insert Alignment Tab i ispod Alignment odaberite druga?iju postavu.

2.) U Header & Footer grupi izaberite opciju Page Number, a zatim Current Position.

3.) Odaberite stil koji želite u galeriji za broj stranice.

Napomena: Skrolajte po listi stilova unutar galerije kako bi pronašli onaj koji vam se svi?a. Možete izabrati Page Y format za jednostavni (1) format broja na primjer, ili Page X of Y (stranica X od Y) stil kako bi dobili više definisani broj (Page 1 of 7). Eksperimentišite kako bi pronašli stil koji vam najviše odgovara.

Tako?er možete promijeniti izgled broja stranice.

  • Dok je vaš dokument otvoren pritisnite zajedno Ctrl + D na tastaturi kako bi otvorili Font prozor na kojem možete promijeniti vrstu, veli?inu i stil fonta, kao i boju.

Kako dodati opciju “stranica X od Y” numeriranja u vaš dokument

Ukoliko želite da se prikaže broj stranice sa ukupnim brojem svih stranica u vašem dokumentu, možete koristiti galeriju brojeva stranica ili staviti polje oznake. Najbrži na?in jeste preko galerije brojeva stranica (Page Number Gallery). Ali samo pazite, biranje ne?ega iz ove galerije ?e zamijeniti vaše trenutno zaglavlje ili poglavlje ukoliko ga imate.

Korištenje galerije brojeva stranica kako bi dodali opciju “stranica X od Y”

Galerija brojeva stranica pruža meni brojeva koji su spremni za korištenje na stranicama.

1.) Idite na Insert karticu i kliknite na Page Number.

2.) Odaberite lokaciju koju želite, kao što je vrh stranice, tj. Top of Page opcija.
NapomenaPage Margins lokacija ne sadrži preformatirane “stranica X od Y” brojeve.

3.) U galeriji skrolajte kroz opcije dok ne do?ete do Page X of Y, odaberite je.

4.) Odaberite format numeriranja stranice koji želite.

5.) Da se vratite na osnovni pregled vašeg dokumenta kliknite na Close Header and Footer.

Koršištenje oznake polja kako bi dodali “stranica X od Y” opciju

Kada koristite galeriju brojeva stranica, Word automatski dodaje dvije oznake polja za vas – Page i  NumPages. Ove oznake sami morate dodati ru?no ako ne želite izgubiti informacije koje se ve? nalaze unutar zaglavlja i poglavalja vašeg dokumenta.

1.) Dva puta kliknite na podru?je zaglavlja ili poglavlja (blizu vrha ili dna stranice).
Ovo ?e otvoriti Design meni ispod Header & Footer Tools.

2.) Stavite kursor vašeg miša na mjesto gdje želite dodati brojeve stranica.

Da bi postavili brojeve stranica u sredini ili sa desne strane stranice, uradite sljede?e:

  • Kako bi postavili vaše brojeve stranice u sredinu kliknite na Insert Allignment Tab u Position grupi od Design menija, kliknite Center, a zatim OK.
  • Kako bi postavili vaše brojeve stranice sa desne strane stranice kliknite na Insert Allignment Tab u Position grupi od Design menija, kliknite Right, a zatim OK.

3.) Ukucajte stranicu i razmak.

4.) U Insert meniju kliknite na Quick Parts, a zatim na Field.

5.) U Field names listi kliknite Page,a zatim OK.

6.) Nakon broja stranice unesite razmak (space), zatim of (ili), te još jedan razmak.

7.) U Insert meniju kliknite na Quick Parts, a zatim Field.

8.) U Field names  listi odaberite NumPages, a zatim kliknite OK.

9.) Nakon ukupnog broja stranica unesite razmak, a zatim unesite stranice.

10.) Kako bi promijenili format numeriranja, kliknite na Page Number u Header & Footer grupi, a zatim na Format Page Numbers.

11.) Da se vratite na osnovni pregled vašeg dokumenta kliknite na Close Header and Footer u dizajn  meniju (ispod Header & Footer Tools).

Počnite numeriranje od drugih stranica vaššeg dokumenta

Može se desiti da ne želite da brojevi koji su prikazani u zaglavlju ili poglavlju budu isti kao što su stvarni brojevi stranice. Ako je prva stranica zapravo naslovnica na primjer, a druga stranica je sadržaj, onda možda želite da tre?a stranica bude prikazana kao stranica 1.

Kako bi zapo?eli numeriranje od drugih stranica u vašem dokumentu, sve što trebate da uradite jeste da podijelite dokument na sekcije.

Dodavanje različitih brojeva stranica ili formata brojeva u različite sekcije

Recimo da želite koristiti razli?ite brojeve stranica ili formata brojeva i stilove u razli?itim dijelovima vašeg dokumenta. Možete koristiti brojeve stranica kao što su i, ii, iii… za predstavljanje i sadržaj i 1,2,3… za sve poslije toga. Trik je u tome da podijelite dokument na dvije sekcije i pobrinete se da one nisu vezane.

1.) Kliknite na prvu stranicu vašeg dokumenta na mjesto gdje želite po?eti, zaustaviti ili promijeniti numeriranje stranice.

2.) Iz Layout menija izaberite Breaks, a zatim Next Page.

Savjet: Možda bi vam pomoglo kad bi imali pregled ne samo sadržaja podru?ja vašeg poglavlja i zaglavlja, ve? i mjesta formatiranja. Iz Home menija izaberite Paragraph grupu, i idite na opciju Show/Hide (¶) kako bi se mjesta formatiranja prikazala.

3.) Na stranici nakon podjele  sekcija dva puta kliknite na zaglavlje (vrh stranice) ili poglavlje (dno stranice) i to na podru?je gdje želite staviti brojeve stranice. Ovo ?e otvoriti Design meni ispod Header & Footer Tools menija.

4.) Izaberite Link to Previous opciju kako bi isklju?ili vezu izme?u zaglavlja i poglavlja u prethodnoj sekciji.

Napomena: Možete potvrditi da ste isklju?ili vezu izme?u zaglavlja i poglavlja ako odete na Go to Header opciju ili na Go to Footer. Opcija koja nema blijeda slova pokazuje koja je veza isklju?ena. Na primjer, na slici iznad Go to Header opcija je ta koja nije dostupna i ima blijeda slova, tako da to zna?i da je veza sa podglavljem u prethodnoj sekciji isklju?ena.

5.) U Header & Footer grupi izaberite Page Number, lokaciju i zatim izaberite stil koji želite u galeriji.

6.) Kako bi izabrali format ili podesili startni broj u Header & Footer grupi izaberite Page Number  opciju, a zatim idite na Format Page Numbers kako bi otvorili Page Number Format prozor.

7.) Uradite nešto od sljede?eg:

  • Izaberite Number Format kako bi izabrali format za numeriranje,
  • Ispod Page numbering stavke, izaberite Start at opciju i unesite broj od kojeg želite da numeriranje po?ne.

8.) Kada ste završili kliknite OK.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja vezano za numeriranje stranica u wordu slobodno nas kontaktirajte i mi ?emo Vam rado odgovoriti!

Tagovi

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.